Algemene Voorwaarden

Welkom op de website van Bauer Nutrition.

Als u doorgaat met bladeren en deze website gebruiken, gaat u ermee akkoord zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie van Bauer Nutrition met u met betrekking tot deze website regelen. Gebruik onze website niet als u het niet eens bent met een deel van deze algemene voorwaarden.

De term ‘Bauer Nutrition’ of ‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van de website. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van content zijn.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen.

Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om een ​​van uw minderjarige personen ten laste toe te laten om deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of codes van destructieve aard verzenden.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Services

ALGEMENE VOORWAARDEN

Uw gebruik van informatie of materiaal op deze website is geheel voor uw eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de producten, diensten of informatie die via deze website beschikbaar zijn, aan uw specifieke eisen voldoen.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook een Service aan iemand te weigeren

U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) verzending via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies om browsevoorkeuren bij te houden. Als u het gebruik van cookies toestaat, kunnen we informatie van u verzamelen wanneer u:

  • Bezoek de website en andere sites die toegankelijk zijn vanaf de website
  • Registreer en koop producten of diensten op de website
  • Doe mee aan acties, prijsvragen, klantonderzoeken en vragenlijsten
  • Neem contact met ons op, bijvoorbeeld schriftelijk, bel de klantenservice.

AUTEURSRECHTEN

Deze website bevat materiaal dat eigendom is van of in licentie is gegeven aan ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, het uiterlijk en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de copyrightvermelding, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden

NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren

WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

PRODUCTEN EN DIENSTEN

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de website

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave van uw computermonitor nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst die op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dit verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

HET TERUGBETALINGSBELEID

U heeft het recht om uw Bestelling om welke reden dan ook te annuleren tot, maar niet later dan, het einde van de 14e dag na de dag van ontvangst van de Goederen.

De gemakkelijkste manier om Goederen te annuleren die u bij ons heeft gekocht is om ons een geschreven kennisgeving van annulering te sturen via e-mail aan support@bauernutrition.com.

Indien de Goederen aan u zijn geleverd voordat u besluit uw Bestelling te annuleren, dient u de Goederen aan ons terug te sturen in originele en onbeschadigde staat, zonder onnodige vertraging en hoe dan ook niet later dan 14 dagen na de dag waarop u laat weten uw Bestelling bij ons wenst te annuleren.

Wanneer u een bestelling annuleert, zult u de verzendkosten moeten betalen voor het terugzenden van de Goederen aan ons (tenzij de Goederen gebrekkig zijn of niet zoals beschreven of indien wie de Goederen niet zoals besteld hebben kunnen leveren en alternatieven voor de Goederen hebben gestuurd). U moet redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de Goederen correct verpakt zijn zodat zij niet beschadigd raken tijdens het transport.

Indien u niet regelt dat de Goederen terug worden gezonden aan ons, bent u verplicht om de Goederen op uw rekening te laten ophalen van het adres waaraan zij zijn geleverd.

GEBRUIKERSOPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'opmerkingen'), stemt u ermee in dat we te allen tijde, zonder beperking, alle opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of een computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden over de oorsprong van opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

PERSOONSGEGEVENS

Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid.

FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op elk moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst).

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen gespecificeerde update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website, om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op de andere verboden, zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden van de website, is het verboden om de site of de content ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of daaraan deel te nemen; (c) om alle internationale, federale, provinciale of nationale of regionale wetgeving, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te overtreden; (d) inbreuk te maken of onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) te treiteren, misbruik te maken, te beledigen, schade aan te brengen, te belasteren, in diskrediet te brengen, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen te uploaden of te verzenden of andere vormen van kwaadaardige codes die zullen of kunnen worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of de werking van de service of van een verwante website, andere websites, of het internet zullen beïnvloeden; (h) persoonlijke gegevens van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phishing, pharm, pretext, spider, crawl, of scrape te verzenden; (j) de site te gebruiken voor een obsceen of immoreel doel; of (k) de echtheidskenmerken van de service of enige gerelateerde website, andere websites, of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om jouw gebruik van de service of enige gerelateerde website te beëindigen bij het overtreden van een van de verboden.

AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

We bieden geen garantie, vertegenwoordigen of garanderen u niet dat uw gebruik van onze diensten ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zullen zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen met het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat van tijd tot tijd we de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van of het onvermogen om de service te gebruiken op eigen risico is. De service en alle producten en diensten aan jou geleverd via de service (behalve zoals uitdrukkelijk door ons aangegeven) verstrekt zijn ‘zoals het is’ en ‘zoals beschikbaar’ voor jouw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en het niet-inbreuk maken.

In geen geval zijn Bauer Nutrition, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor letsel, verlies, een claim, of directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot gederfde winst, verloren inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, de kosten van vervanging of een soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit jouw gebruik van een van de diensten of producten verkregen met behulp van de service of voor enige andere claim die betrekking heeft tot enige wijze omtrent jouw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of omissies in enig content of enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik van de dienst of enige content (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de service, zelfs als dit geadviseerd was als een van de mogelijkheden. Omdat sommige staten of rechtsgebieden uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade niet toestaan, is in dergelijke landen of jurisdicties, onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

VRIJWARING

U stemt ermee in om Bauer Nutritionen onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partijj.

SCHEIDBAARHEID

Indien wordt vastgesteld dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, zoals bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site

Als u naar ons eigen oordeel faalt, of we vermoeden dat u hebt gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u bijgevolg de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site of met betrekking tot De Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de opsteller.

WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen

JURIDISCH

Deze Servicevoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Republiek Cyprus en eventuele geschillen zullen alleen door de Cypriotische rechtbanken worden beslecht.

Als een van deze Servicevoorwaarden door een rechtbank van een bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige Servicevoorwaarden, die voor maximaal toegestaan door de wet geldig en afdwingbaar blijven.

CONTACTGEGEVENS

WOLFSON BRANDS (UK) LIMITED

12 Payne Street
Glasgow, Schotland, G4 0LF
Bedrijfsnummer SC638930